Athens

284 Kifissias Ave.,
152 32 Halandri,
Athens,
Greece
30 210 6784 350

Elia Liataki

IKON Porter Novelli
Porter Novelli
284 Kifissias Ave.,
152 32 Halandri,
Athens,
Greece