Porter Novelli

Shenzhen

No.2201 Wisdom Plaza A2-2 Unit Qiaoxiang St.,
Nanshan District,
Shenzhen,
China 518053

Howard Jiang

Porter Novelli Network Partners - Utop Public Relations
Porter Novelli
No.2201 Wisdom Plaza A2-2 Unit Qiaoxiang St.,
Nanshan District,
Shenzhen,
China 518053