Porter Novelli
Porter Novelli
No. 3 Praga St.,
District 1,
Bucharest 011801,
Romania